Átharvana Jóga ®

Často kladené otázky

Pokud máte nějaké problémy s používáním těchto webových stránek, nežli nás budete kontaktovat, pokuste se zjistit, jestli na této stránce nenaleznete užitečnou radu.

Registrace

Registrace je zdarma. Pokud se zaregistrujete, je možné, že úplně první zadání hesla po registraci selže. Zkuste to ještě jednou znovu. Po registraci by vám měl přijít e-mail s Vaším loginem, který si dle Vašeho uvážení buď dobře uložte, nebo jej ihned smažte, záleží na Vás.

Nejde se zaregistrovat

 1. Máte ve vašem prohlížeči povoleno přijímat cookies? Pokud ne, nepodaří se vám ani zaregistrovat, ani přihlásit do rozhraní webu. Důvodem je, že server potřebuje na váš počítač poslat ověřovací kód, díky kterému je schopen vás odlišit od ostatních uživatelů, s nimiž komunikuje.

 2. Pokud se připojujete k internetu přes nějaký proxy server, nepodaří se vám patrně registrace ani přihlášení do aplikace, protože po dobu komunikace se serverem neustále měníte vaši IP adresu. Aby komunikace mohla probíhat, nesmíte používat proxy.

 3. Pokud jste se již někdy registrovali, je možné, že váš účet je stále platný. Registrace nepovoluje používat pro nový účet e-mailovou adresu, která je již v našem systému jednou zaregistrována. Pokud narazíte na problém s e-mailem, za předpokladu, že udaná e-mailová adresa je skutečně Vaše, můžete si nechat vygenerovat nové heslo. Nová registrace v takovém případě nemá smysl. Postupujte proto podle bodů uvedených níže.

 4. To stejné platí i pro uživatelské jméno, které musí být unikátní. Pokud nelze použít uživatelské jméno, které by jste si přáli, zkuste si vymyslet jiné.

 5. Zkuste k registraci použít alternativní webový prohlížeč, např. Google Chrome nebo podobný prohlížeč, běžící na engine Webkit. Také ůžete použít Iron-Browser, nebo Comodo-Dragon, které vám poskytnou úplně stejný zážitek.

 6. Nic z toho nezabírá?


  Slabé heslo

  Registrace ani změna hesla nepovoluje používat SLABÁ hesla. Máte-li v prohlížeči povolený JavaScript, indikátor síly hesla vám při volbě hesla napoví, zdali je vaše heslo OK. Pokud ještě přitvrdíte, bude vaše heslo označeno jako SILNÉ. Silné heslo vytvoříte nejlépe kombinací většího množství různých znaků, čísel, písmen atp. Bizarnosti se zde opravdu meze nekladou.

Zapomněli jste heslo

Postup je stejný jako když vám nejde se přihlásit – viz níže.

Účet byl zrušen

Může se stát, že pokud si vytvoříte účet a pak jej vůbec nevyužíváte, váš účet po nějaké době promlčí svou platnost a může být zrušen. Rušení promlčených účtů se neprovádí automaticky, ale vždy pod naším osobním dohledem. O promlčení vašeho účtu neinformujeme. (viz ujednání §4). V takovém případě se vám nepodaří vygenerovat nové heslo a musíte se znovu zaregistrovat.

Účet máte, ale nikam se nedostanete

Pokud se nedostanete po přihlášení ani do zelené sekce v menu, tedy k nějakému článku, který má v menu zelenou barvu, pak byl váš účet pozastaven z nějakého důvodu (viz ujednání §1 a §4 ). V takovém případě nás můžete samozřejmě kontaktovat.

Nejde se přihlásit

Pokud používáte Internet Explorer, zkuste toto: Ctrl+Shift+Del (vymazat historii) a pak znovu načíst stránku. Důrazně radím, raději vůbec nepoužívejte IE, jsou s ním jen potíže.

Pro ostatní uživatele předpokládáme, že jste zaregistrováni a máte tedy účet na Átharvana webu. Pokud ne, tak se prosím zaregistrujte. Máte-li platný účet, ale nejde Vám se přihlásit, postupujte následujícím způsobem:

 1. Nejprve si nechte vygenerovat nové heslo (potřebujete znát pouze svůj původní login).

 2. přijde vám email s novým heslem

 3. pak se s novým heslem přihlaste do aplikace

 4. pak si můžete změnit heslo na cokoli lépe zapamatovatelného.

  Účet uzamčen

  Na přihlášení svým heslem máte asi 5 pokusů. Pokud je vyčerpáte, účet se zablokuje na 1 hodinu. Ve skutečnosti se zablokuje vaše aktuální IP adresa odkud přistupujete ke stránkám. Počkejte, dokud se vám IP adresa neodblokuje. Pro přístup ke stránkám nepoužívejte proxy. Mohlo by dojít ke zneužití vašich přihlašovacích údajů. Při zjištění velkého množství přihlášení se z různých IP adres za velmi krátkou dobu skrze váš login vám ovšem opravdu zamkneme účet.

  K zablokování IP adresy může dojít i zneužitím jiných formulářů, překročíte-li platný počet pokusů o jejich vyplnění. Vyplňujte proto webové formuláře pozorně a předejdete tím zajisté všemožným problémům.

Zabezpečené sekce

Átharvana web obsahuje různé typy sekcí. Vás mohou zajímat následující:

Studentská úroveň již není v navigační liště odlišována barevně, ale na mapě stránek nebo v sekcích je možné vidět přibližnou úroveň přístupu podle barvy zámečku. Počet studentských úrovní přístupu se může v budoucnu měnit. Pokud nemáte přístup k některým stránkám, buď nejste přihlášeni anebo vaše oprávnění není dostatečné – viz níže.

Zvýšení oprávnění

Pokud byste rádi získali přístup do dalších sekcí na tomto webu, napište odůvodněnou žádost a pošlete ji e-mailem na níže uvedenou kontaktní adresu. Vyhověno bude zejména těm, kteří navštěvují naše kurzy, nebo přednášky, případně osobám důvěrně známým. Nepatříte-li do dané skupiny, můžete to každopádně zkusit a uvidíte jak dopadnete.

Kde cvičíme, přednášíme

Kontaktní informace naleznete zde.

Máte jiné otázky

Máte-li nějaké otázky, které byste rádi řešili soukromě?

 
.: 🖥️ úplné ✔️ : 📱 roztažené : 📱 kontrastní : 📱 mobilní :.     © Agni Varman 1999-2020
 
Přednášky a setkání

Textové přírůstky

 • 22. 8. 2020 – Zahájeno překládání první části Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Siddha siddhánta paddhati 1☚ Poučení první – Podrobnější popis doplníme po dokončení překladu.. ❧, jenž v 73 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
 • 21. 8. 2020 – Dokončeno překládání úžasného meditačního zpěvu Velebení tančícího Śivy☚ Śiva táńdava stótra – vzývá tančícího boha Śivu melodickými a rytmickými verši s láskyplným a malebným jazykem. Popisuje jeho bytost, vykazující atributy vznešenosti i moci. Meditace na boha Śivu v jeho tanci táńdava, prováděném za dunění… ❧, jehož autorství je připisováno Rávanovi, který vyzvedá a opěvuje úchvatné vlastnosti vesmírného boha Śivy.
 • 16. 8. 2020 – Dokončeno překládání druhé části Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Górakša paddhati 2☚ Górakša paddhati (2) – obsahuje mnohem původnější materiál, nežli jeho první část. Nejprve je věnován prostor popisu dechového cvičení, zvaného práńáyáma. Toto cvičení je nejlépe prováděno v lotosové pozici. Uzavřením… ❧, jenž ve 101 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
 • 24. 6. 2020 – Započato překládání druhé části Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Górakša paddhati 2☚ Górakša paddhati (2) – obsahuje mnohem původnější materiál, nežli jeho první část. Nejprve je věnován prostor popisu dechového cvičení, zvaného práńáyáma. Toto cvičení je nejlépe prováděno v lotosové pozici. Uzavřením… ❧, jenž ve 101 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
 • 24. 6. 2020 – Dokončeno překládání první části Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Górakša paddhati 1☚ Górakša paddhati (1) – se stručně a souhrnně zabývá metodikou jógy, formou citací proslulých pasáží z různých jógových textů. Nejedná se tedy o originální dílo, ale spíše o kompilát, který se snaží zopakovat to… ❧, jenž ve 100 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
 • 21. 6. 2020 – Započato překládání úžasného meditačního zpěvu Velebení tančícího Śivy☚ Śiva táńdava stótra – vzývá tančícího boha Śivu melodickými a rytmickými verši s láskyplným a malebným jazykem. Popisuje jeho bytost, vykazující atributy vznešenosti i moci. Meditace na boha Śivu v jeho tanci táńdava, prováděném za dunění… ❧, jehož autorství je připisováno Rávanovi, který vyzvedá a opěvuje úchvatné vlastnosti vesmírného boha Śivy.
 • 13. 6. 2020 – Dokončeno překládání chvalozpěvu pro bohyni Párvatí, zvaného Mahiśásura mardiní stótra☚ Mahiśásura mardiní stótra – vzývá bohyni, božskou energii, která je personifikována jako mocná a překrásná ničitelka veškerého zla, zosobněného v různých démonech z hinduistických příběhů. Bohyně je představena jako hubitelka… ❧, který je překrásný a stojí za to jej mít konečně přeložen pro radost každého rozpustilého ducha.
 • 21. 3. 2020 – Započato překládání Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Górakša paddhati 1☚ Górakša paddhati (1) – se stručně a souhrnně zabývá metodikou jógy, formou citací proslulých pasáží z různých jógových textů. Nejedná se tedy o originální dílo, ale spíše o kompilát, který se snaží zopakovat to… ❧, jenž ve 100 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
 • 16. 3. 2020 – Dokončeno překládání Matsyéndranáthova spisku o józe, nazvaného Yóga-mártáńda grantha☚ text je dílem mudrce Matsyéndranáthy a pojednává zevrubně o józe, skrze útržkovité popisy, které se dotýkají mnoha zajímavých témat. Přichází k nám v natolik poškozené formě, že musel být rekonstruován za účelem… ❧, který se stručně a postupně věnuje popisu jógy, která má být nástrojem ke zničení bolesti, způsobené zrozením ve světě.
 • 11. 3. 2020 – Dokončeno překládání védántového textu zvaného Dŕk-dŕśya vivéka☚ pozdní dílo, jehož autorem je patrně Bháratí Tírtha, vytvořené kolem roku 1340 C.E. Rozlišování mezi subjektem a objektem je centrálním tématem Védántové filosofie, k jejímuž pochopení tento text přispívá. Za pomoci rozmanitých metafor… ❧, pojednávajícím o rozdílu mezi pozorovatelem a pozorovaným, duchem a hmotou.


Technická sekce