Átharvana Jóga ®

Použitá literatura

Při citování různých zdrojů mohou být používány zkrácené názvy. Zde naleznete jejich vysvětlení. Pořadí je abecedně srovnáno dle zkratek. Tuto sekci můžete zároveň používat jako rozcestník pro prohlížení seznamu interaktivních map původních textů, což je velice užitečné pro sledování aktuálního pokrytí těchto textů naším webem.

AmritaNadaUp
Amŕtanáda Upanišad — 1 kapitola (39 veršů)
AtmUp
Átmópanišad — 1 kapitola (31 veršů)
AV
Atharva Véda Samhitá — 706 kapitol (5 930 veršů)
BhaPu
Bhágavata Puráńa — 335 kapitol (14 094 veršů)
BhG
Bhagavad Gítá — 18 kapitol (701 veršů)
BrahPu
Brahma Puráńa — 246 kapitol (13843 veršů)
BraSu
Brahma Sútra — 16 kapitol (573 súter)
BrhUp
Brhadárańyaka Upanišad — 47 kapitol (435 veršů)
DeviKalottAg
Déví Kálóttara Ágama — 1 kapitola (84 veršů)
DhBinUp
Dhyánabindu Upanišad — 1 kapitola (105 veršů)
GhSm
Ghéranda Samhitá — 7 kapitol (365 veršů)
HPr
Hathayóga Pradípiká — 4 kapitoly (392 veršů)
IsaUp
Íśávásya Upanišad – 1 kapitola (18 veršů)
JabDarsUp
Džábála Darśana Upanišad — 10 kapitol (224 veršů)
JaySa
Džayákhya Samhitá — 33 kapitol (4 393 veršů)
KaliSanUp
Kali Santarana Upanišad — 3 kapitoly (17 veršů)
KathUp
Katha Upanišad — 6 kapitol (119 veršů)
KenUp
Kéna Upanišad — 4 kapitoly (34 veršů)
KsurUp
Kšurika Upanišad — 1 kapitola (23 veršů)
MahNarUp
Mahá Náráyańa Upanišad — 25 kapitol (198 veršů)
MaitriUp
Maitrí (Maitráyaní) Upanišad — 7 kapitol (76 veršů)
MaitrYadz
Maitráyańí Yadžur Samhitá — 51 kapitol (3 363 veršů)
MBh
Mahá Bhárata — 2 113 kapitol (90 573 veršů)
MandUp
Máńdúkya Upanišad – 1 kapitola (12 veršů)
MunUp
Muńdaka Upanišad — 6 kapitol (64 veršů)
NadBindUp
Nádabindu Upanišad — 1 kapitola (56 veršů)
PasupSu
Páśupata Sútra — 5 kapitol (168 súter)
RV
Rig Véda Śákala Samhitá — 982 kapitol (9 934 veršů)
SamK
Sámkhya Káriká — 1 kapitola (73 veršů)
SandUp
Śáńdilya Upanišad — 3 kapitoly (77 veršů)
SaSu
Sámkhya Pravačana Sútra — 6 kapitol (527 súter)
SatBr
Śatapatha Bráhmańa — 442 kapitol (8 161 veršů)
SiSa
Śiva Samhitá — 5 kapitol (517 veršů)
SiSu
Śiva Sútra — 3 kapitoly (77 súter)
SV
Sáma Véda Samhitá — 1 kapitola (1 875 veršů)
SvUp
Śvétášvatara Upanišad — 6 kapitol (113 veršů)
TaiUp
Taitiríya Upanišad — 3 kapitoly (41 veršů)
VarahUp
Varáha Upanišad — 5 kapitol (249 veršů)
VaYogKand
Vasištha Jóga Kánda — 8 kapitol (535 veršů)
YogCudUp
Jóga Ćúdámani Upanišad — 1 kapitola (121 veršů)
YogKundUp
Jóga Kuńdalí Upanišad — 3 kapitoly (170 veršů)
YogSikhUp
Jóga Šikha Upanišad — 6 kapitol (390 veršů)
YogSu
Jóga Sútra — 4 kapitoly (194 veršů)
YogTattvUp
Jóga Tattva Upanišad — 1 kapitola (142 veršů)
YVS
Yadžur Vádžasénéyí Samhitá — 40 kapitol (1 973 veršů)

… poslední aktualizace: 1.8.2018 (15:03:56)

 
.: mobil : e-kniha :. © Agni Varman 1999-2018
 
Přednášky a setkání

Textové přírůstky

  • 4.12.2018 – Dokončeno překládání 24. kapitoly Bhágavata Puráńy, nazvané Sumarizace sámkhjové nauky☚ podává sumarizaci do sámkhjové nauky, zabývající se postupnou evolucí základních podstat fyzického světa, tak jak jsou v této nauce definovány, z původní Prakŕti, mající třech kvalit, pod dohledem vědomého Já, bytosti zvané Puruša…. ❧, která vysvětluje principy evoluce hmoty, základních prvků a vesmírných božstev, dle původních představ.
  • 20.10.2018 – Zahájeno překládání 24. kapitoly Bhágavata Puráńy, nazvané Sumarizace sámkhjové nauky☚ podává sumarizaci do sámkhjové nauky, zabývající se postupnou evolucí základních podstat fyzického světa, tak jak jsou v této nauce definovány, z původní Prakŕti, mající třech kvalit, pod dohledem vědomého Já, bytosti zvané Puruša…. ❧, která vysvětluje principy evoluce hmoty, základních prvků a vesmírných božstev, dle původních představ.
  • 11.10.2018 – Dokončeno překládání Amŕtanáda Upanišad, nazvané O nesmrtelném znění☚ Amŕta-náda Upanišad – jógová upanišad, zevrubně popisuje, kterak skrze jógu dosáhne adept dokonalosti, a již se znovu nenarodí. V průběhu výkladu se dotýká mnoha stěžejních témat jógy, mezi která patří dechová cvičení a práce… ❧, pojednávající o procesu dosažení dokonalosti skrze tradiční cestu mystické jógy, spojenou s transformací dechu v energii, prostupující šesti centry těla.
  • 23.8.2018 – Zahájeno překládání páté kapitoly Sámkhja Sútry, nazvané Vyvracení nedorozumění☚ pátá kapitola Sámkhya Sútry, zabývající se rozborem různých témat a tradičních pojetí a vyvrácením nesprávných pochopení a názorů. Podrobnější popis bude přidán s dokončením překladu. ❧, ve které je vyvráceno mnoho nedorozumění ohledně sámkhjové nauky i sútry samotné.
  • 23.8.2018 – Dokončeno překládání čtvrté kapitoly Sámkhja Sútry, nazvané Způsoby odhalení pravdy☚ čtvrtá kapitola Sámkhya Sútry, popisující způsoby dosažení pravého poznání. Adept by se měl věnovat své duchovní praxi s pečlivostí a bez nevhodných očekávání, a postupně se zbavit svých špatností a tužeb. Když bude… ❧, která v příkladech pojednává o způsobech, kterými je možné se osvobodit od vlivu hmoty.


Technická sekce