Átharvana Jóga ®

🌍 Váš prohlížeč ?

TECHNICKÁ PODPORA

Pro správné zobrazení textů na těchto stránkách, případně pro optimální vzhled je doporučeno stažení a nainstalování z níže uvedených písem, která ve Vašem Operačním Systému OS možná nejsou. Soubory písem jsou zabaleny do archivů, které je třeba extrahovat. Soubory s koncovkou *.ttf je následně třeba nainstalovat do Vašeho OS. Nemáte-li k dispozici instalátor písem, nakopírujte soubory přímo do adresáře s písmy, standardně pod OS Windows se jedná o adresář: C:\WINDOWS\FONTS. Poté je třeba odhlásit a znovu přihlásit uživatele, případně restartovat počítač. Existují i speciální programy, určené pro instalace písem, které umí písma nainstalovat i bez restartu. Na OS Windows 7 nelze již písma přímo kopírovat, nicméně dvojité stisknutí myši nad těmito soubory, je otevře v prohlížečí písem, a z nabídky je pak možné vybrat možnost nainstalovat.

Rychlý test podpory Nágarí

ॐ ह्वया॑म्य॒ग्निम् प्र॑थ॒मं स्व॒स्तयॆ॒ vypadají stejně?  

Pokud uvedené ukázky indického textu vypadají na vašem prohlížeči výrazně odlišně, patrně nemáte ve vašem počítači nainstalované správné písmo. Potřebujete si tedy stáhnout a nainstalovat minimálně jeden doporučený font, viz níže.

Podpora správného tvarování Nágarí

Pokud písmo vypadá vzhledově stejně, nicméně je zpřeházené, váš operační systém nebo webový prohlížeč, neumí správně vykreslovat indické písmo. Pro správné zobrazování ligatur a přeskupování znaků, využívají písma unicode zvláštního „tvarovacího stroje“. Na většině moderních operačních systémů je tato podpora aktivní. Starší systémy ji mohou mít vypnutou nebo jim úplně chybí. Pro správné nastavení podpory „tvarovacího stroje“ v systémech MS Windows, můžete využít následující zdroje:

Doporučená systémová písma TRUE TYPE

Vyberte písma ke stažení a instalaci

Další doporučená systémová písma

Podpora Webových Prohlížečů

Stránky nyní běží na novém JaFa Engine 6.9 a jejich prezentační vrstva by měla být kompatibilní s většinou moderních prohlížečů. Starší prohlížeče mohou být ochuzeny o některé vizuální efekty, nicméně stále nabízet příjemný dojem. V případě potřeby si můžete doinstalovat do systému zbylá písma, která stránky využívají.

POZOR – Věnujte pozornost nastavení prohlížeče

Prohlížeče, které doporučujeme či schvalujme

Nepodporujeme a nedoporučujeme používat

ODEBÍREJTE NOVINKY VE FORMÁTU RSS

Novinky v RSS Tyto stránky nyní podporují odběr novinek ve formátu XML/RSS 2.0, což je pohodlný, moderní způsob, kterým se k vám mohou dostat aktuální informace o aktualizacích našich stránek nebo další zprávy, pozvánky na akce, kurzy, semináře atp. Více informací o tomto formátu naleznate v RSS 2.0 Specifikaci. Pro odběr novinek ve formátu RSS doporučujeme používat např. níže uvedené čtečky.

 
.: 🖥️ úplné ✔️ : 📱 roztažené : 📱 kontrastní : 📱 mobilní :.     © Agni Varman 1999-2020
 
Přednášky a setkání

Textové přírůstky

  • 22. 8. 2020 – Zahájeno překládání první části Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Siddha siddhánta paddhati 1☚ Poučení první – Podrobnější popis doplníme po dokončení překladu.. ❧, jenž v 73 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
  • 21. 8. 2020 – Dokončeno překládání úžasného meditačního zpěvu Velebení tančícího Śivy☚ Śiva táńdava stótra – vzývá tančícího boha Śivu melodickými a rytmickými verši s láskyplným a malebným jazykem. Popisuje jeho bytost, vykazující atributy vznešenosti i moci. Meditace na boha Śivu v jeho tanci táńdava, prováděném za dunění… ❧, jehož autorství je připisováno Rávanovi, který vyzvedá a opěvuje úchvatné vlastnosti vesmírného boha Śivy.
  • 16. 8. 2020 – Dokončeno překládání druhé části Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Górakša paddhati 2☚ Górakša paddhati (2) – obsahuje mnohem původnější materiál, nežli jeho první část. Nejprve je věnován prostor popisu dechového cvičení, zvaného práńáyáma. Toto cvičení je nejlépe prováděno v lotosové pozici. Uzavřením… ❧, jenž ve 101 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
  • 24. 6. 2020 – Započato překládání druhé části Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Górakša paddhati 2☚ Górakša paddhati (2) – obsahuje mnohem původnější materiál, nežli jeho první část. Nejprve je věnován prostor popisu dechového cvičení, zvaného práńáyáma. Toto cvičení je nejlépe prováděno v lotosové pozici. Uzavřením… ❧, jenž ve 101 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
  • 24. 6. 2020 – Dokončeno překládání první části Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Górakša paddhati 1☚ Górakša paddhati (1) – se stručně a souhrnně zabývá metodikou jógy, formou citací proslulých pasáží z různých jógových textů. Nejedná se tedy o originální dílo, ale spíše o kompilát, který se snaží zopakovat to… ❧, jenž ve 100 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
  • 21. 6. 2020 – Započato překládání úžasného meditačního zpěvu Velebení tančícího Śivy☚ Śiva táńdava stótra – vzývá tančícího boha Śivu melodickými a rytmickými verši s láskyplným a malebným jazykem. Popisuje jeho bytost, vykazující atributy vznešenosti i moci. Meditace na boha Śivu v jeho tanci táńdava, prováděném za dunění… ❧, jehož autorství je připisováno Rávanovi, který vyzvedá a opěvuje úchvatné vlastnosti vesmírného boha Śivy.
  • 13. 6. 2020 – Dokončeno překládání chvalozpěvu pro bohyni Párvatí, zvaného Mahiśásura mardiní stótra☚ Mahiśásura mardiní stótra – vzývá bohyni, božskou energii, která je personifikována jako mocná a překrásná ničitelka veškerého zla, zosobněného v různých démonech z hinduistických příběhů. Bohyně je představena jako hubitelka… ❧, který je překrásný a stojí za to jej mít konečně přeložen pro radost každého rozpustilého ducha.
  • 21. 3. 2020 – Započato překládání Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Górakša paddhati 1☚ Górakša paddhati (1) – se stručně a souhrnně zabývá metodikou jógy, formou citací proslulých pasáží z různých jógových textů. Nejedná se tedy o originální dílo, ale spíše o kompilát, který se snaží zopakovat to… ❧, jenž ve 100 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
  • 16. 3. 2020 – Dokončeno překládání Matsyéndranáthova spisku o józe, nazvaného Yóga-mártáńda grantha☚ text je dílem mudrce Matsyéndranáthy a pojednává zevrubně o józe, skrze útržkovité popisy, které se dotýkají mnoha zajímavých témat. Přichází k nám v natolik poškozené formě, že musel být rekonstruován za účelem… ❧, který se stručně a postupně věnuje popisu jógy, která má být nástrojem ke zničení bolesti, způsobené zrozením ve světě.
  • 11. 3. 2020 – Dokončeno překládání védántového textu zvaného Dŕk-dŕśya vivéka☚ pozdní dílo, jehož autorem je patrně Bháratí Tírtha, vytvořené kolem roku 1340 C.E. Rozlišování mezi subjektem a objektem je centrálním tématem Védántové filosofie, k jejímuž pochopení tento text přispívá. Za pomoci rozmanitých metafor… ❧, pojednávajícím o rozdílu mezi pozorovatelem a pozorovaným, duchem a hmotou.


Technická sekce