Átharvana Jóga ®

🌍 Váš prohlížeč ?


TECHNICKÁ PODPORA

Pro správné zobrazení textů na těchto stránkách, případně pro optimální vzhled je doporučeno stažení a nainstalování z níže uvedených písem, která ve Vašem Operačním Systému OS možná nejsou. Soubory písem jsou zabaleny do archivů, které je třeba extrahovat. Soubory s koncovkou *.ttf je následně třeba nainstalovat do Vašeho OS. Nemáte-li k dispozici instalátor písem, nakopírujte soubory přímo do adresáře s písmy, standardně pod OS Windows se jedná o adresář: C:\WINDOWS\FONTS. Poté je třeba odhlásit a znovu přihlásit uživatele, případně restartovat počítač. Existují i speciální programy, určené pro instalace písem, které umí písma nainstalovat i bez restartu. Na OS Windows 7 nelze již písma přímo kopírovat, nicméně dvojité stisknutí myši nad těmito soubory, je otevře v prohlížečí písem, a z nabídky je pak možné vybrat možnost nainstalovat.

Rychlý test podpory Nágarí

ॐ ह्वया॑म्य॒ग्निम् प्र॑थ॒मं स्व॒स्तयॆ॒ vypadají stejně?  

Pokud uvedené ukázky indického textu vypadají na vašem prohlížeči výrazně odlišně, patrně nemáte ve vašem počítači nainstalované správné písmo. Potřebujete si tedy stáhnout a nainstalovat minimálně jeden doporučený font, viz níže.

Podpora správného tvarování Nágarí

Pokud písmo vypadá vzhledově stejně, nicméně je zpřeházené, váš operační systém nebo webový prohlížeč, neumí správně vykreslovat indické písmo. Pro správné zobrazování ligatur a přeskupování znaků, využívají písma unicode zvláštního „tvarovacího stroje“. Na většině moderních operačních systémů je tato podpora aktivní. Starší systémy ji mohou mít vypnutou nebo jim úplně chybí. Pro správné nastavení podpory „tvarovacího stroje“ v systémech MS Windows, můžete využít následující zdroje:

Doporučená systémová písma TRUE TYPE

Vyberte písma ke stažení a instalaci

Další doporučená systémová písma

Podpora Webových Prohlížečů

Stránky nyní běží na novém JaFa Engine 5.82 a jejich prezentační vrstva by měla být kompatibilní s většinou moderních prohlížečů. Starší prohlížeče mohou být ochuzeny o některé vizuální efekty, nicméně stále nabízet příjemný dojem. V případě potřeby si můžete doinstalovat do systému zbylá písma, která stránky využívají.

POZOR – Věnujte pozornost nastavení prohlížeče

Prohlížeče, které doporučujeme či schvalujme

Nepodporujeme a nedoporučujeme používat

ODEBÍREJTE NOVINKY VE FORMÁTU RSS

Novinky v RSS Tyto stránky nyní podporují odběr novinek ve formátu XML/RSS 2.0, což je pohodlný, moderní způsob, kterým se k vám mohou dostat aktuální informace o aktualizacích našich stránek nebo další zprávy, pozvánky na akce, kurzy, semináře atp. Více informací o tomto formátu naleznate v RSS 2.0 Specifikaci. Pro odběr novinek ve formátu RSS doporučujeme používat např. níže uvedené čtečky.

 
.: mobil : e-kniha :. © Agni Varman 1999-2018
 
Přednášky a setkání

Textové přírůstky

  • 4.12.2018 – Dokončeno překládání 24. kapitoly Bhágavata Puráńy, nazvané Sumarizace sámkhjové nauky☚ podává sumarizaci do sámkhjové nauky, zabývající se postupnou evolucí základních podstat fyzického světa, tak jak jsou v této nauce definovány, z původní Prakŕti, mající třech kvalit, pod dohledem vědomého Já, bytosti zvané Puruša…. ❧, která vysvětluje principy evoluce hmoty, základních prvků a vesmírných božstev, dle původních představ.
  • 20.10.2018 – Zahájeno překládání 24. kapitoly Bhágavata Puráńy, nazvané Sumarizace sámkhjové nauky☚ podává sumarizaci do sámkhjové nauky, zabývající se postupnou evolucí základních podstat fyzického světa, tak jak jsou v této nauce definovány, z původní Prakŕti, mající třech kvalit, pod dohledem vědomého Já, bytosti zvané Puruša…. ❧, která vysvětluje principy evoluce hmoty, základních prvků a vesmírných božstev, dle původních představ.
  • 11.10.2018 – Dokončeno překládání Amŕtanáda Upanišad, nazvané O nesmrtelném znění☚ Amŕta-náda Upanišad – jógová upanišad, zevrubně popisuje, kterak skrze jógu dosáhne adept dokonalosti, a již se znovu nenarodí. V průběhu výkladu se dotýká mnoha stěžejních témat jógy, mezi která patří dechová cvičení a práce… ❧, pojednávající o procesu dosažení dokonalosti skrze tradiční cestu mystické jógy, spojenou s transformací dechu v energii, prostupující šesti centry těla.
  • 23.8.2018 – Zahájeno překládání páté kapitoly Sámkhja Sútry, nazvané Vyvracení nedorozumění☚ pátá kapitola Sámkhya Sútry, zabývající se rozborem různých témat a tradičních pojetí a vyvrácením nesprávných pochopení a názorů. Podrobnější popis bude přidán s dokončením překladu. ❧, ve které je vyvráceno mnoho nedorozumění ohledně sámkhjové nauky i sútry samotné.
  • 23.8.2018 – Dokončeno překládání čtvrté kapitoly Sámkhja Sútry, nazvané Způsoby odhalení pravdy☚ čtvrtá kapitola Sámkhya Sútry, popisující způsoby dosažení pravého poznání. Adept by se měl věnovat své duchovní praxi s pečlivostí a bez nevhodných očekávání, a postupně se zbavit svých špatností a tužeb. Když bude… ❧, která v příkladech pojednává o způsobech, kterými je možné se osvobodit od vlivu hmoty.


Technická sekce