Átharvana Jóga ®

VYSVĚTLIVKY

Abychom uživatelům webu usnadnili práci s grafickým rozhraním, připravili jsme zde popis jeho základních funkcí a různých aktivních prvků, které lze při čtení používat. Na obrázku pod tímto textem jsou jednotlivé prvky označeny číslicemi 1–10. Pod obrázkem je možné dohledat relevantní popisky funkčnosti konkrétního prvku stránky:


ZAJÍMAVÁ VYLEPŠENÍ WEBU

POZOR   stránka, popisující funkční vylepšení webu je dostupná ZDE.

POPIS NAVIGAČNÍCH PRVKŮ

1. Přepínač vzhledu

Jedna z nejdůležitějších funkcí práce s tímto webem je možnost přepínat mezi rozhraním pro čtení a základním vzhledem. Když přemístíte kurzor nad tento element, představující hlavu boha Šivy, stiskem levého tlačítka myši se přepnete do rozhraní pro čtení. Návrat do normálního rozhraní se provádí opět kliknutím na tento element. V případě, že použijete prostřední tlačítko myši, bude toto přepnutí zapamatováno. Pokud budete potřebovat zapamatovat opačný stav, opusťte rozhraní pro čtení rovněž prostředním tlačítkem.

2. Lišta drobečkové navigace

Tato lišta je poměrně užitečná, protože umožňuje hned několik věcí. Jednak je možné z ní vyčíst, na jaké úrovni struktury webu se vámi aktuálně prohlížená stránka nachází, ale také, protože je každý jednotlivý uzel cesty současně i aktivním odkazem, je možné se pomocí těchto odkazů vracet třeba o několik pater struktury výše. Každé takové patro je zároveň samostatným rozcestníkem.

3. Aktuální pozice v drobečkové navigaci

Na posledním místě v cestě drobečkové navigace je zobrazen text, obsahující titulek aktuálně prohlížené stránky. Protože je to stránka, na které se právě nacházíte, není tento text aktivním odkazem.

4. Položky hlavního menu

Horní vrstva navigační lišty obsahuje odkazy na hlavní položky aktivního, kaskádového, rozpalovacího menu. Umožňuje poměrně uspokojivou tříúrovňovou navigaci strukturou stránek. Některé sekce v hlavním menu jsou označeny knížkou, což znamená, že se jedná o podsekci. Tam, kde je dáreček, jedná se o stránku, která je přístupná veřejnosti i bez registrace. Zelené sekce jsou přístupné, co zůstává červené i po přihlášení, vyžaduje vyšší práva přístupu, nežli aktuálně máte.

5. Přepínač komentářů

Při prohlížení překladů tradičních indických textů, máte možnost přepnout se pomocí tohoto aktivního prvku mezi režimem zapnutých a vypnutých komentářů. Jediné, co zůstane bude původní text a překlady, případně transliterace, jedná-li se o mantry.

6. Přepínač kapitol

U některých textů, které jsou rozděleny na více částí, je možné využívat drobno-šipečkové navigace, která přenáší na předchozí, případně následující, kapitolu. Zřetězené texty je tak možné prohlížet v jejich návaznosti, případně se vracet k předchozím kapitolám.

7. Aktivní obrázek

U textů, které obsahovaly védské mantry, bývaly dříve obrázky využívány i jako skryté přepínače pro zapínání a vypínání fonetických značek u transliterovaných textů manter. Tato skrytá funkcionalita byla shledána nadále nevyhovující. Nyní je přepínání fonetických značek zajištěno pomocí explicitního tlačítka. Aktivní obrázky však nadále na webu existují, viz např. bod 1 (Přepínač vzhledu).

8. Obsah s tabulkou odkazů

Tabulka odkazů, zobrazující obsah stránky, bývá vložena u rozsáhlejších textů a je možné ji používat k rychlé a snadné orientaci a navigaci v textu. Kliknutím myší na konkrétní titulek podkapitoly, vás přenese na příslušné místo v textu.

9. Přesun na Obsah

U každé podkapitoly textu, který má tabulku odkazů, je zobrazeno tlačítko pro návrat zpět na tuto tabulku. Lze jej využít k rychlému a pohodlnému návratu při listování sekcemi textu.

10. Odhlášení

Jste-li přihlášení do aplikace, máte možnost se kdykoli při ukončení práce s webem, v rámci zvýšení bezpečnosti vašeho účtu, odhlásit odkazem v pravé horní části každé stránky. Tento odkaz se nezobrazuje, nejste-li přihlášení. Pokud se neodhlásíte, systém vás odhlásí automaticky po zhruba 20 minutách nečinnosti. Pokud při přihlášení zatrhnete 〘 neodlhašovat 〙, pak vás systém nebude odhlašovat a počká, nežli se sami odhlásíte, anebo nežli zavřete prohlížeč.

11. Posun mezi verši

Posun mezi verši je nyní možný pomocí kláves: šipkavlevo, šipkavpravo. V případě že zároveň držíte klávesu SHIFT, přechod proběhne okamžitě, bez animace. Klávesy HOME a END vás zase přesunou na začátek a na konec textu. Navigace pomocí klávesnice může být mnohem pohodlnější nežli navigace pomocí myši.

Navíc máte možnost využít k navigaci i další klávesy:

12. Přepínač módu pro čtečky textu

Stisknutí klávesové kombinace Alt + r aktivuje a opět vypíná čtecí mód. Pokud máte ve svém počítači nainstalován zakoupený program pro čtení textu TextAloud: k zakoupení zde, a máte na svém počítači čtecí jazyk, pro češtinu je to Eliška: k zakoupení zde, a pro dévanágarí skript Sanskrit: zdarma ke stažení zde, pak při aktivovaném čtecím módu stačí dvakrát rychle po sobě stisknout levé tlačítko myši, tzv. dvojklik a do schránky počítače se vám vloží daný text přímo s nastaveným jazykem pro čtečku. U čtečky proto doporučuji mít nastaveno, aby hlídala obsah schránky, takže kdykoli se změní, začne číst.

 
.: 🖥️ úplné ✔️ : 📱 roztažené : 📱 kontrastní : 📱 mobilní :.     © Agni Varman 1999-2021
 
Přednášky a setkání

Textové přírůstky

  • 2. 4. 2021 – Zahájeno překládání páté části Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Siddha siddhánta paddhati 5☚ Poučení páté – Podrobnější popis bude přidán po dokončení jeho překladu.. ❧, jenž v 81 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
  • 2. 4. 2021 – Dokončeno překládání čtvrté části Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Siddha siddhánta paddhati 4☚ Poučení čtvrté – V této části se pojednává o vnitřní energii fyzického těla, která reprezentuje vědomí. Existují dvě formy této energie, projevená, které se říká Kula a neprojevená nerozlišené, které se zde říká… ❧, jenž ve 30 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
  • 28. 1. 2021 – Započato překládání čtvrté části Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Siddha siddhánta paddhati 4☚ Poučení čtvrté – V této části se pojednává o vnitřní energii fyzického těla, která reprezentuje vědomí. Existují dvě formy této energie, projevená, které se říká Kula a neprojevená nerozlišené, které se zde říká… ❧, jenž ve 30 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
  • 26. 1. 2021 – Dokončeno překládání třetí části Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Siddha siddhánta paddhati 3☚ Poučení třetí – Ve fyzickém těle, které svým uspořádáním připomíná malý vesmír, se nacházejí různé oblasti, přirovnatelné ke světům, známým z tradiční indické literatury. Existují v něm též… ❧, jenž v 14 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
  • 24. 12. 2020 – Zahájeno překládání třetí části Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Siddha siddhánta paddhati 3☚ Poučení třetí – Ve fyzickém těle, které svým uspořádáním připomíná malý vesmír, se nacházejí různé oblasti, přirovnatelné ke světům, známým z tradiční indické literatury. Existují v něm též… ❧, jenž v 14 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
  • 24. 12. 2020 – Dokončeno překládání druhé části Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Siddha siddhánta paddhati 2☚ Poučení druhé – Úvodní část textu věnuje pozornost rozboru psychických center, zvaných čakry, jejich umístění v těle a dokonalostem, které přináší rozjímání o nich. Druhá čtvrtina kapitoly se zaměřuje na popis šestnácti… ❧, jenž v 38 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
  • 3. 11. 2020 – Zahájeno překládání druhé části Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Siddha siddhánta paddhati 2☚ Poučení druhé – Úvodní část textu věnuje pozornost rozboru psychických center, zvaných čakry, jejich umístění v těle a dokonalostem, které přináší rozjímání o nich. Druhá čtvrtina kapitoly se zaměřuje na popis šestnácti… ❧, jenž v 38 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.


Technická sekce