Átharvana Jóga ®

VYSVĚTLIVKY

Abychom uživatelům webu usnadnili práci s grafickým rozhraním, připravili jsme zde popis jeho základních funkcí a různých aktivních prvků, které lze při čtení používat. Na obrázku pod tímto textem jsou jednotlivé prvky označeny číslicemi 1–10. Pod obrázkem je možné dohledat relevantní popisky funkčnosti konkrétního prvku stránky:


ZAJÍMAVÁ VYLEPŠENÍ WEBU

POZOR   stránka, popisující funkční vylepšení webu je dostupná ZDE.

POPIS NAVIGAČNÍCH PRVKŮ

1. Přepínač vzhledu

Jedna z nejdůležitějších funkcí práce s tímto webem je možnost přepínat mezi rozhraním pro čtení a základním vzhledem. Když přemístíte kurzor nad tento element, představující hlavu boha Šivy, stiskem levého tlačítka myši se přepnete do rozhraní pro čtení. Návrat do normálního rozhraní se provádí opět kliknutím na tento element. V případě, že použijete prostřední tlačítko myši, bude toto přepnutí zapamatováno. Pokud budete potřebovat zapamatovat opačný stav, opusťte rozhraní pro čtení rovněž prostředním tlačítkem.

2. Lišta drobečkové navigace

Tato lišta je poměrně užitečná, protože umožňuje hned několik věcí. Jednak je možné z ní vyčíst, na jaké úrovni struktury webu se vámi aktuálně prohlížená stránka nachází, ale také, protože je každý jednotlivý uzel cesty současně i aktivním odkazem, je možné se pomocí těchto odkazů vracet třeba o několik pater struktury výše. Každé takové patro je zároveň samostatným rozcestníkem.

3. Aktuální pozice v drobečkové navigaci

Na posledním místě v cestě drobečkové navigace je zobrazen text, obsahující titulek aktuálně prohlížené stránky. Protože je to stránka, na které se právě nacházíte, není tento text aktivním odkazem.

4. Položky hlavního menu

Horní vrstva navigační lišty obsahuje odkazy na hlavní položky aktivního, kaskádového, rozpalovacího menu. Umožňuje poměrně uspokojivou tříúrovňovou navigaci strukturou stránek. Některé sekce v hlavním menu jsou označeny knížkou, což znamená, že se jedná o podsekci. Tam, kde je dáreček, jedná se o stránku, která je přístupná veřejnosti i bez registrace. Zelené sekce jsou přístupné, co zůstává červené i po přihlášení, vyžaduje vyšší práva přístupu, nežli aktuálně máte.

5. Přepínač komentářů

Při prohlížení překladů tradičních indických textů, máte možnost přepnout se pomocí tohoto aktivního prvku mezi režimem zapnutých a vypnutých komentářů. Jediné, co zůstane bude původní text a překlady, případně transliterace, jedná-li se o mantry.

6. Přepínač kapitol

U některých textů, které jsou rozděleny na více částí, je možné využívat drobno-šipečkové navigace, která přenáší na předchozí, případně následující, kapitolu. Zřetězené texty je tak možné prohlížet v jejich návaznosti, případně se vracet k předchozím kapitolám.

7. Aktivní obrázek

U textů, které obsahovaly védské mantry, bývaly dříve obrázky využívány i jako skryté přepínače pro zapínání a vypínání fonetických značek u transliterovaných textů manter. Tato skrytá funkcionalita byla shledána nadále nevyhovující. Nyní je přepínání fonetických značek zajištěno pomocí explicitního tlačítka. Aktivní obrázky však nadále na webu existují, viz např. bod 1 (Přepínač vzhledu).

8. Obsah s tabulkou odkazů

Tabulka odkazů, zobrazující obsah stránky, bývá vložena u rozsáhlejších textů a je možné ji používat k rychlé a snadné orientaci a navigaci v textu. Kliknutím myší na konkrétní titulek podkapitoly, vás přenese na příslušné místo v textu.

9. Přesun na Obsah

U každé podkapitoly textu, který má tabulku odkazů, je zobrazeno tlačítko pro návrat zpět na tuto tabulku. Lze jej využít k rychlému a pohodlnému návratu při listování sekcemi textu.

10. Odhlášení

Jste-li přihlášení do aplikace, máte možnost se kdykoli při ukončení práce s webem, v rámci zvýšení bezpečnosti vašeho účtu, odhlásit odkazem v pravé horní části každé stránky. Tento odkaz se nezobrazuje, nejste-li přihlášení. Pokud se neodhlásíte, systém vás odhlásí automaticky po zhruba 20 minutách nečinnosti. Pokud při přihlášení zatrhnete 〘 neodlhašovat 〙, pak vás systém nebude odhlašovat a počká, nežli se sami odhlásíte, anebo nežli zavřete prohlížeč.

11. Posun mezi verši

Posun mezi verši je nyní možný pomocí kláves: šipkavlevo, šipkavpravo. V případě že zároveň držíte klávesu SHIFT, přechod proběhne okamžitě, bez animace. Klávesy HOME a END vás zase přesunou na začátek a na konec textu. Navigace pomocí klávesnice může být mnohem pohodlnější nežli navigace pomocí myši.

 
.: 🖥️ úplné ✔️ : 📱 roztažené : 📱 kontrastní : 📱 mobilní :.     © Agni Varman 1999-2019
 
Přednášky a setkání

Textové přírůstky

  • 24. 9. 2019 – Zahájeno překládání Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Buzení hordy nesmrtelných☚ Amaraugha prabódha – text je dílem mudrce Górakhnáthy a pojednává o józe. Podrobnější popis bude přidán po dokončení jeho překladu.. ❧, jenž v 74 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
  • 19. 9. 2019 – Dokončeno překládání šesté a poslední kapitoly Sámkhja sútry, nazvané Vlastní doktrína Sámkhje☚ Vlastní doktrína Sámkhje – šestá, poslední kapitola Sámkhya Sútry, která se znovu souhrnně zabývá vlastní naukou Sámkhje, přičemž mnohá témata znovu opakuje a zdůrazňuje základní pilíře této starobylé doktríny, byť… ❧, obsahujícího dodatečnou rekapitulaci veškerých kategorií této nauky.
  • 2. 6. 2019 – Započato překládání Matsyéndranáthova spisku o józe, nazvaného Yóga-mártáńda grantha☚ text je dílem mudrce Matsyéndranáthy a pojednává zevrubně o józe, skrze útržkovité popisy, které se dotýkají mnoha zajímavých témat. Přichází k nám v natolik poškozené formě, že musel být rekonstruován za účelem… ❧, který se stručně a postupně věnuje popisu jógy, která má být nástrojem ke zničení bolesti, způsobené zrozením ve světě.
  • 29. 5. 2019 – Dokončeno překládání Matsyéndranáthova spisku o józe, nazvaného Jóga Višaya☚ text je dílem mudrce Matsyéndranáthy a pojednává stručně o józe, skrze útržkovité popisy, které se dotýkají mnoha zajímavých témat. Přestože se v tomto textu autor snažil cvičební praxi jógy zachytit co nejúplněji, většiny témat… ❧, jenž v několika verších pojednává o rozmanitých námětech jógy z pohledu indické nátha tradice.
  • 14. 5. 2019 – Dokončeno překládání páňčarátrového textu Brahma Samhitá☚ obsahuje filosofické pojednání o vzniku vesmíru podle páńčarátrové tradice a zároveň úžasné modlitby, které Brahmá pronesl vůči prvotní duchovní bytosti, zvané Góvinda, na základě kterého se mu nejvyšší Bůh zjevil… ❧, který obsahuje popis vzniku vesmírů z původního božstva, narození Brahmy a jeho modlitby k nejvyššímu božstvu.
  • 6. 4. 2019 – Zahájeno překládání Matsyéndranáthova spisku o józe, nazvaného Jóga Višaya☚ text je dílem mudrce Matsyéndranáthy a pojednává stručně o józe, skrze útržkovité popisy, které se dotýkají mnoha zajímavých témat. Přestože se v tomto textu autor snažil cvičební praxi jógy zachytit co nejúplněji, většiny témat… ❧, jenž v několika verších pojednává o rozmanitých námětech jógy z pohledu indické nátha tradice.


Technická sekce