UMEI-Ryú Nin-pó Taijutsu

JaFa Engine 6.9

HLAVA, „Dávejte na ni pozor!“

V tomto článku se pokusím přiblížit vám z pohledu bojových umění, anatomie a první pomoci další část lidského těla – hlavu. Jedná se o velmi zranitelné místo, jehož vážnější úrazy mnohdy vedou k nezvratným následkům či smrti. Není od věci vědět o ní něco více:

Obecné anatomické informace

Základem hlavy je u každého lebka, která tvoří ochranu orgánu centrální nervové soustavy (CNS) – mozku. Lebka je ještě před narozením poměrně tvárná, netvoří ji ještě plně kosti, ale částečně i vazivo, které je sice „ohebnější“ – dokáží tedy alespoň trochu při tlaku zmenšit velikost hlavy (což určitě ocení ženy – maminky při porodu), zato má ale menší ochrannou funkci. Během života se postupně u dětí toto vazivo mění také v kosti, které postupně srůstají švy a začnou plně tvořit hlavní ochranu mozku. Proto jakékoli poranění kostěné schránky zmenšuje ochranu mozku a zvyšuje možnost proniknutí nežádoucích mikroorganismů do krve, také se tím mění prostředí, ve kterém je mozek schopen fungovat – je třeba utlačován sraženou krví a pod. Případné poranění mozku jako takového je vážné carefulcareful

Lebka je také sídlem smyslových orgánů – očí, uší, úst, nosu a rovnovážného ústrojí, díky němuž jsme schopni rozpoznat a reagovat na změny polohy těla. Zajímavostí je, že duté kosti lebky poskytují podmínky pro rezonanci hlasu. Jediný kloub, který se na lebce nachází, je čelistní – horní čelist a spánková kost. Kloubně je pak také lebka spojena s prvním krčním obratlem – atlasem. Spojení lebky s páteří pak umožňuje veškeré pohyby hlavy. Překročení povolených rozsahů pohybů má za následek nezvratné poranění krční páteře a míchy („zlomený vaz“) a smrt. Lebka obsahuje několik dutin – lebeční pro mozek, nosní, která se podílí na dýchání a čichu a očnice, ve kterých jsou uloženy oči.

Druhy poranění, jejich vznik, příznaky, co dělat když…

Hlava je bohatě protkaná nervy a cévami, málo krytá svaly – ideální a velice nebezpečný cíl útoku. Při útoku na místo mezi očima dojde ke zlomení nosní kosti a jejímu případnému zaražení do mozku = smrt, poranění očí je velice nepříjemné a bolestivé, rána do spánku může prorazit lebku = smrt, údery do hlavy nepřítele v lepším případě pouze omráčí, mohou ale i zabít. Dá se říci, že pokud ovládáte soupeřovu hlavu, ovládáte i jeho život!

Nejzávažnější poranění hlavy:

Vyražený zub – nejčastěji někomu vyrazíte zub úderem do čelisti, při pádu na tvář… U tohoto poranění je viditelné silné krvácení z úst, celá pusa bolí. Uložte postiženého do takové polohy, aby krev mohla z úst volně odtékat, není dobré ji polykat – může po sražení v žaludku vyvolat zvracení. Přiložte na poraněné místo čistý kapesník, obvaz a pod. (ne nic vláknitého, chlupatého!). Uklidněte postiženého, panika a stres rozproudí krev a zrychlí dýchání to se momentálně nehodí. Obvaz dle potřeby vyměňujte, není dobré ale skousávat zuby. Vyražený zub schovejte, zubaři se bude hodit smile Horké pití, výplach úst protentokrát vynechte. Lékařská pomoc je potřeba pouze v případě, že se nedaří do 20 min zastavit krvácení nebo v případě, že předpokládáte jiné poranění hlavy (viz. dále). Návštěva zubaře ale naškodu nebude smile

Krvácení z nosu – pokud pominu prudké smrkání, hrátky s prstem či prudký přechod do zimy, tak nejčastějšími možnostmi vzniku krvácení z nosu je prudký úder do nosu, rána míčem… Krev z nosu odkapává či volně vytéká – záleží na poranění. Pokud se nejedná o krev, ale o vodnatou tekutinu s příměsí krve, tak se nejspíš jedná o zlomeninu báze lebky – viz. dálecareful Prudké krvácení může způsobit i větší ztrátu krve – postižený tedy může být malátný, unavený…Za normálních podmínek by ale krev měla přestat téci do 20 min, pokud ne, vyhledejte lékaře. ( U lidí s poruchou srážení krve vyhledejte pomoc raději ihned – nač zbytečně riskovat). Nechte postiženého v klidu sedět a předklonit hlavu, nechte krev volně odtékat – nepolykat ji, nesmrkat, nekýchat, nemluvit, nekašlat…carefulcareful Stiskněte měkké části nosu, na nos a zátylek přiložte něco studeného (sníh, mokrý kapesník…) – chladem se stáhnou cévy přivádějící do sliznice nosu krev!

Rána na hlavě – úder tupým i ostrým předmětem vám může způsobit tržnou či řeznou ránu na hlavě. V našem případě se bude jednat hlavně o tyč, kámen a jiné zbraně, které nám v nesprávných rukou můžou ublížit. I špatný pád na beton a podobně může hlavu poranit (pád na kole bez helmy…careful). Možná budete překvapeni velkým krvácením, kůže na obličeji a hlavě je bohatě zásobena krví! Většinou stačí ránu nechat odborně zašít a bez následků se zahojí. Údery do hlavy ale mohou být provázeny otřesem mozku, což je právě kámen úrazucareful Proto se doporučuje po silnější ráně do hlavy vyhledat lékaře a případně i zůstat v nemocnici na pozorování – otřes mozku se totiž projeví až po delší době po zranění (viz dále). Přiložte čisté krytí, stlačujte ránu a držte postiženého v klidu v leže s podloženou hlavou, kontrolujte postiženého a zajistěte odvoz na chirurgii (dle velikosti ránysmile případně volejte sanitku. Pokud se rozhodnete pro domácí léčení a u postiženého se projeví do 24 hodin nevolnost, zvracení, zvýšená teplota, oslabení či ochrnutí nějaké části těla, hlučné dýchání, nestejnoměrné zornice, ztráta pozornosti… VYHLEDEJTE LÉKAŘE – nejspíš se jedná o vážnější poškození mozkucarefulcarefulcareful

Poranění oka – vidlička, párátko, krápník, nůž, větev, prst, střep..... Vyberte si, poranit oko lze snad vším. Oko může být vážně poškozeno, odřeno, zbraň v něm může být zaklíněna, může dojít k poleptání chemikáliemi a pod. Oko silně bolí, zrak je silně postižen a zraněný je psychicky i fyzicky paralyzován (což se v boji náramně hodí!). Rozhodně se nepokoušejte zbraň z oka vypáčit (tedy pokud jste protivníkovi nevrazili do oka zrovna zlatou vidličku a chcete ji zpět.......smile Naopak předmětem nehýbejte, obvažte obě oči, aby se zamezilo pohybu při zrakových vjemech, zajistěte převoz do nemocnice a postiženého uklidňujte – poranění oka člověka psychicky položí – zrak je pro nás velice důležitý smysl! Oko je velice vděčný cíl na útok, člověka naprosto paralyzuje, ale většinou nezabije ( pokud ale rána nepronikla do mozku) Na oči si dávejte pozor !

Zlomenina čelisti, líce – zlomit čelist dokáže silná rána do obličeje, pád na ústa a pod. Poranění je poměrně bolestivé, je provázeno obtížemi při mluvení, krvácením z úst, nosu, nevolností, modřinou, bolestí při polykání, mohou být poraněné zuby..... Může se vyskytovat i obtíž při dýchání! Zlomenina čelisti může být komplikována zlomeninami lebky. Rozhodně u postiženého udržujte průchodné dýchací cesty – bez vzduchu by dopadl špatně… Zastavte krvácení a ošetřete rány na obličeji (šetrně!) Nechte krev z úst odtékat – nesmí být případně polykána, ale to píšu už asi posté smile Přivažte zlomenou čelist šátkem k hlavě – odlehčíte tím váhu a zmírníte bolest. Zavolejte odbornou pomoc 155, závažnost poranění nejste schopni posoudit!

Otřes mozku – otřes mozku vzniká při silné ráně do hlavy, pádu (a jsme zase u té helmy na kole…)… který způsobí nepatrný posun mozku v lebce a jeho návrat na původní místo – obrazně řečeno. Proto často provází např. zlomeniny čelisti, lebky, krvácení na hlavě po velké ráně… Otřes mozku často provází zraněné účastníky autonehod… Dochází při něm k rozsáhlé, ale naštěstí jen dočasné poruše funkce mozku. Může dojít i k bezvědomí, které trvá třeba jen pár vteřin, takže si ho postižený ani není vědom. Vyskytuje se mělké dýchání, bledý obličej, studená a zpocená kůže, rychlý a špatně hmatný tep. Postižený může zvracet, cítí nevolnost, nemusí si pamatovat, co se stalo. U každého silnějšího úderu do hlavy předpokládejte otřes mozku – ať silný čí slabý. U poraněného ošetřete rány, zlomenou čelist a pod. Pokud se postižený cítí dobře a nestěžuje si na bolest hlavy a jiné problémy, ošetření odborníka nebylo nutné, tak ho upozorněte, že i tak je dobré vyhledat lékaře – jak již bylo řečeno, příznaky a komplikace mohou nastoupit s jistým zpožděnímcareful Pokud postižený upadl do bezvědomí, jeho stav se vám zrovna moc nezamlouvá nebo se objevily příznaky stlačení mozku (viz dále), tak neotálejte s voláním záchranky a uložte postiženého do stabilizované polohy, hlídejte jeho stav, udržujte ho při životě (dýchání z úst do úst, nepřímá masáž srdce)

Zlomenina lebky, stlačení mozku – zlomení lebky může způsobit silný úder předmětem do hlavy, silný náraz na tvrdý povrch (nějak se mi sem pořád motá ta helma na kolo…hmm)… Může být zlomena vlasatá část hlavy – klenba nebo lebeční báze, které tvoří strop ústní a nosní dutiny. V prvním případě můžeme velice jemně nahmatat měkkou mokvavou oblast nebo vpáčení případně doprovázené vnějším krvácením, v případě druhém může z nosu nebo ucha vytékat čirý nažloutlý mozkomíšní mok možná i s krví, na rohovce mohou být patrny krvavé skvrny, zornice mohou mít nestejnou velikost. Zlomeniny lebkou jsou často provázeny otřesem mozku, v horším případě jeho stlačením – krev se začne hromadit pod lebkou nebo přímo v mozkové tkáni, případně dojde k otoku, úlomky kostí ze zlomeniny se mohou dostat k mozku a dělat problémy atd. Stlačení mozku se může také vyvíjet až několik hodin či dní po otřesucareful Při stlačení je porušeno vědomí, může dojít k ochrnutí, zvyšuje se tělesná teplota, zhlučňuje se dýchání, kůže je suchá, zarudlý obličej, zornice mohou být nestejnoměrné, dýchání hlučné… Při stlačení mozku je rychlá přítomnost záchranky nezbytnácareful Udržujte průchodnost dýchacích cest a zásobení kyslíkem (můžete tím zmírnit následky). V případě zachování životních funkcí uložte postiženého do stabilizované polohy, nesahejte do rány, můžete podložit postiženému nohy. Pokud při zlomenině vytéká z ucha tekutina, uložte ho do stabilizované polohy na boku tak, aby mohla volně odtékat, přiložte čistý kapesník. Pokud je to nutné resuscitujte.


Jája