UMEI-Ryú Nin-pó Taijutsu

JaFa Engine 6.9

Poranění páteře, „Na co si dávat bacha!“

Na minulém soustředění jsme si začali povídat si o nervových centrech, tlakových bodech a jinak nebezpečných místech lidského těla. Jelikož je k tomuto tématu mnoho co říci i z jiných úhlů, např. proč jsou ta a ta místa tak nebezpečná, co se s nimi po úraze stane, jak se problém projeví a co dělat, abychom případný úraz sobě či kamarádovi ještě nezhoršili, budu postupně psát jakási shrnutí k jeho jednotlivým částem. Tyto informace se vám mohou totiž hodit někdy později i v praxi, a rozhodně budou alespoň z části jednou z podmínek pro splnění zkoušek na 1., a částečně i 2.kyú v Umei-Taijutsu. Postupně bych se chtěla touto cestou věnovat celému lidskému tělu, respektive těm místům, která jsou nějak zvlášť důležitá pro bojová umění, jsou snadno a často zranitelná a pod. Vždy bych chtěla také říci pár slov i k anatomické problematice dané oblasti, která je zase důležitá pro pochopení toho, proč vlastně to či to místo tak zranitelné skutečně je. Dále bych shrnula nejčastější druhy a možnosti vzniku daných úrazů a zranění s přihlédnutím k možnostem Taijutsu, a nakonec přidám ještě pár informací ohledně případného poskytnutí první pomoci či úlevy po úraze a pod. Jako první bych takto prošla záda a hlavně páteř. K pochopení mých příspěvků je ovšem nutná alespoň základní znalost biologie člověka na úrovní základní školy!

Páteř je základní oporou těla! Bez ní by z nás byla jenom hromada masa. Tato páteř je tvořena řadou malých kostiček, takzvaných obratlů (cca. 34), z nichž některé jsou pevně srostlé v křížovou kost a kostrč. Podle své polohy se obratle dělí na krční, hrudní, bederní a kostrční, a na obratle křížové kosti. Liší se však vždy svou stavbou a tedy i funkcí.

Krční obratle jsou drobné a přizpůsobené velké pohyblivosti krční páteře, bederní jsou zase mohutné a tlusté, nesou totiž celou váhu trupu. Pokud obratle postavíme na sebe jako věž, zjistíme, že uvnitř vytvářejí jakýsi tunel. Jejich středem vede totiž od mozku směrem dolů mícha. Obratle poskytují této míše pevnou oporu a chrání ji před poraněním, protože mícha samotná je ve své podstatě velmi podobná mozku a tedy i velmi zranitelná stejně jako on. Mícha je dalo by se říci „dálnicí“ pro přenos informací z mozku směrem do celého těla a opačně. Při jejím poškození je poškozena i komunikace mezi mozkem a určitou částí těla, např. rukou. Pokud se tedy mícha poraní někde v úseku mezi mozkem a rukou, je tato končetina zcela odpojena od svého řídícího centra. Ruka si tehdy může vydávat pokyny k ohnutí lokte jak chce, ale my s rukou prostě nebudeme již moci vlastní vůlí pohnout. Při úplném přetržení míchy někde v horní části krčního oddílu nastane většinou smrt, protože mozek tak nemůže komunikovat se srdcem a plícemi, které zajišťují základní životní funkce ostatních orgánů včetně mozku samotného.

Jakékoli poranění obratlů je tedy pro míchu, která jimi vede, velmi nebezpečné! Příroda se ale snaží nás maximálně ochránit a zpevnila nám za tímto účelem páteř několika silnými a mnoha menšími vazy, které udržují stabilitu a správné postavení všech obratlů, čímž znesnadňují jejich případné posunutí mimo do nebezpečné zóny. Záda a okolí obratlů jsou pokryta také mnoha svaly, které mají rovněž ochrannou funkci a umožňují ohyby páteře ještě více tlumit a držet jen v dovoleném rozsahu. Mezi jednotlivými obratli jsou pevně vloženy chrupavčité meziobratlové ploténky, které zase brání případnému nárazu jednoho obratle na druhý jak na sobě leží a působí jako jakýsi tlumič, omezující další případné nevhodné pohyby páteře. Pokud se některá tato chrupavčitá ploténka posune pryč ze svého místa, může při tom skřípnout míchu!

Páteř jako celek je skutečně velmi nebezpečným terčem pro útok!

Vyražený dech je nejjednodušší formou poranění při náhlém nárazu do trupu lidského těla a způsobuje především dušení. Z vlastní zkušenosti jistě víte, že nejčastěji si vyrážíme dech přímým pádem na záda, což se může stát třeba na sáňkách, stejně jako i na taijutsu. Pád z houpačky je častá příčina u malých dětí, prudká rána na solar plexus (nadbřišek) zase při kontaktních sportech, bojových uměních, při fotbale a pod. Příznaky poranění jsou dušení, lapání po dechu, neschopnost mluvit, nervozita, možná je nevolnost, zvracení. Pokud se nedaří obnovit dýchání, postižený upadne do bezvědomí. Když si vyrazíte dech, především nikdy nezmatkujte! Pokud si dech vyrazí váš kamarád, snažte se ho uklidnit! Uklidnění se provádí snahou o uvolnění břišních a zádových svalů masáží, hlazením a klidem. Uvolněte jakýkoli pevný oděv kolem krku a pasu. Za cca půl minuty se dech většinou znovu obnoví, takže se nemusíte bát, že se vám oběť udusí. Pokud se dech z nějakých příčin neobnoví, člověk posléze upadá do bezvědomí, a v tom případě se snažte o udržení jeho základních životních funkcí, o čemž si ještě něco povíme dále, a zavolejte záchranku. Stále si však udržujte klidnou hlavu!

Vyhřezlá ploténka, přetržení, podvrtnutí, natažení vazů a svalů, to jsou další typy možných poranění. Tato poranění jsou velmi bolestivá a léčí se i operativně. Možnosti jejich vzniku jsou poměrně shodné se zlomeninami a mohou zlomeniny i provázet. Rychlý pohyb páteře v nevhodném směru může způsobit přetržení nebo natržení vazů a svalů podél páteře, což může kupodivu způsobit i rychlý dlouhý předklon, který jednorázově přepíná svaly. Příznaky takovéhoto poranění jsou tupá nebo silná bolest v poraněné oblasti (nejčastěji krk a bederní část zad). Zde je zjevná citlivost na pohmat, nebo křeč svalstva, která je příčinou velkých bolestí při dalším pokusu o pohyb. Bolest může vystřelovat po zadní straně stehna až k bérci a nohy mohou brnět či být velmi citlivé. Při poranění krční páteře se to pak týká i rukou. Co dělat a co ne? Cílem je i v tomto případě znovu zmírnit bolest, a v nezbytných případech zajistit pomoc záchranky. Postiženého uložte do pohodlné polohy. Pro laiky je těžké odlišit zda se jedná o zlomeninu nebo „jen“ o natažené svaly. Pokud si proto nejste 100% jisti, tak se raději chovejte tak, jako by se jednalo o zlomeninu. Tím se rozhodně nemůže nic zkazit!

Zlomeniny páteře jsou vždy vážné! Každou zlomeninu páteře považujeme za závažné poranění, protože zde může být porušena mícha a bez odborného vyšetření to nelze na místě zjistit. Při zlomení páteře jsou nalomené či zlomené jednotlivé obratle, nebo dochází k odštípnutí jejich částí a pod. Možnosti vzniku těchto poranění jsou třeba pád těžkého předmětu na vaše záda, stejně jako pád vás samotných z výšky na záda, třeba při nepovedeném kotoulu plavmo. Také rychlý přechod do sedu, nebo cokoli, co způsobí prudké ohnutí páteře, jako jsou běžně dopravní nehody v automobilech, špatně provedený cvik při gymnastickém cvičení, silný úder pevným předmětem do vašich zad, nebo skok do neznámé vody. Představivosti se zde meze nekladou! Nejnebezpečnějším a nejnáchylnějším místem je však páteř v oblasti krku, která je zde nejohebnější, a pak také bederní část, kde je zase podstatně slabší zpevnění vazů, které páteř obklopují. Příznaky takovýchto poranění jsou silná bolest a pocit jakoby rozpůlení, ztráta schopnosti ovládat některé z končetin, nebo jakákoli zřejmá porucha citlivosti. Necítíte-li například dotyk nebo štípnutí, jedná se pravděpodobně o zlomeninu. Na pohmat je někdy možno zjistit i výrazné nerovnosti, ale nějaké větší prohmatávání sami raději neprovádějte a pokud se k tomu přece jen odhodláte, pak jen s největší opatrností! Cílem případné pomoci při zlomeninách páteře je totiž zamezit jejímu dalšímu poškození, a tak je lépe s člověkem raději příliš nehýbat.

Pokud postižený nedýchá, nebije mu srdce a když velmi silně krvácí, je ošetření těchto úrazů před poraněnou páteří přednější! Zavolejte ihned záchranku (tel. 155 ). Vy jste laici, oni odborníci! Snažte se s postiženým co nejméně hýbat. Pouze v nutných případech (hrozící výbuch plynu, sražení dalším autem, pád meteorituwhatwhat.....) je s obětí povoleno hýbat. Postiženého se vždy snažíme umístit na tvrdý a rovný povrch. Obložíme jej dekami, oblečením, batohem, popřípadě lze v přírodě využít s úspěchem využít třeba i nějaké „klády“ a další vhodné předměty, aby se zamezilo nežádoucímu pohybu páteře, které by mohlo způsobit další poškození míchy. Pak se snažte zajistit i základní životní funkce, kterými jsou dýchání a činnost srdce. Teoretický postup umělého dýchání a nepřímo prováděné srdeční masáže (provádí se stlačováním hrudníku spojenými dlaněmi) je popsán ve všech odborných příručkách první pomoci. Praxi ale z knížek nevyčtete! Na některých odborných školách je proto tato praxe součástí výuky biologie, a já vám případně mohu někdy, v rámci některého budoucího odborného semináře Taijutsu, poskytnout v tomto ohledu podrobnější výklad! (mimochodem využívejte soustředění, protože také tam se o těchto tématech mnohdy hovoří!) Pokud to s postiženým vypadá tak, že asi bude muset zvracet, uložte ho VELMI OPATRNĚ do takové polohy, aby se svými zvratky neudusil. V každém případě však pevně uchopte jeho hlavu v oblasti uší a podepírejte ji (netahatcareful) až do příjezdu sanitky. Pokud máte k dispozici tzv. krční límec a umíte s ním vy nebo někdo z přihlížejících zacházet, použijte ho. Na úplný závěr jistě není nutné připomínat, že každý máte také svůj vlastní rozum, takže jej prosím používejte co možná nejlépe. Veškeré obecné poučky vám totiž mají spíše sloužit jako vodítko, nežli se stávat nějakým dokonalým návodem.

Myslím, že to by bylo z hlavních a nejčastějších zranění vše. Pokud by vás napadlo ještě něco jiného, na co jsem zde třeba zapomněla, ozvěte se! Text byl úmyslně psán bez latinské odborné terminologie a obsahuje pouze základní informace a pokyny. Nejsem přímo lékař, ale v podobném oboru se vzdělávám a ve svém okolí znám pár velmi kvalifikovaných osob, takže pokud stojíte o podrobnější odborný výklad, mohu vám jej s jejich pomocí nějakým způsobem zprostředkovat.


Jája