UMEI-Ryú Nin-pó Taijutsu

JaFa Engine 7.3.2

Webové stránky UMEI

Cvičíme pravidelně každý školní rok od 15. září

Tréninky ve stylu UMEI

Vítejte na stránkách UMEI — školy bojových umění, zaměřené na výuku efektivní sebeobrany dle odkazu japonských válečných tradic. Systém byl navržen tak, aby byl vhodný pro kohokoli i bez nadprůměrných tělesných schopností. Hodí se tak pro chlapce i dívky, děti i dospělé ve věku od 9. let. V tomto systému nehraje extrémní fyzická zdatnost zásadní roli, neboť užití síly člověku brání v pochopení principů delikátních technik. V Praze trénujeme od roku 1999, kde tréninky probíhají každoročně ve sportovním sále DDM Monet viz aktuální rozvrh.

V sekci s odkazy naleznete další užitečné odkazy na tradiční směry a školy s podobnou tématikou; obchody a ukázkami titulů několika knih.

UMEI Taijutsu

Tréninky ve stylu UMEI

Většina základních technik UMEI Tai-jutsu, má svůj původ v dávné japonské minulosti, v samurajské době, kdy vzájemné rozepře mezi oblastními pány a neustálá bojová pohotovost společně s genialitou japonského ducha daly vzniknout systémům pragmatického boje mnoha forem, nazývaného Jú-jutsu. I dnes jsou tyto techniky vyučovány v rámci řady tradičních stylů (TANAKA, ASAYAMA atp). Tai-jutsu – „efektivní boj tělem“ tvoří základ těchto umění. Tai-jutsu je velmi obecný pojem, zastřešující rozrůzněné koncepce komplexního neozbrojeného boje tělem, a do dnešní doby přežilo několik málo institucí, nabízejících mnohé, na sobě nezávislé, a nezřídka i odlišné formy sebeobrany. Tai-jutsu by mohlo být proto snadno uvedeno jako: surová verze Jú-jutsu, soubor komplexních technik nekompromisního boje zblízka.

Tréninky ve stylu UMEI

Tradiční školy japonského způsobu boje tělem, prezentují Jú-jutsu sobě vlastní. Některé z nich jsou známé třeba jako Džú-dó, jiné zůstávají bez povšimnutí. Z historických či jiných důvodů si každá instituce vybírá přístupy a metody, nejlépe vyhovující místu a okolnostem konkrétní doby a potřebám jedinců, kteří se v nich cvičí. Rozeznáváme styly, které vyučují údery, které kladou důraz na rozmanitá znehybnění. Každá škola provádí v principech podobné techniky poněkud odlišně, a to i díky osobnímu pochopení, které za nimi vězí. Těžko se člověk ba i jen základně orientuje v jemných rozdílech natolik, aby se mohl skutečně nazvat odborníkem. Komplexních systémů založených na japonské tradici je prostě příliš mnoho. Jejich výuka se nicméně navzájem v mnohém podobá. Co mají tyto školy společné a co víceméně společně pokrývají a učí, tvoří dobrý základ moderního systému kvalitní sebeobrany, založeného a zastřešeného vzdělávací institucí UMEI.

Veřejný, bojově-vzdělávací institut

… žáci se učí sebeobraně …

Institut UMEI se zaměřuje na přímý nekompromisní boj z blízka, za použití těla a jednoduchých zbraní. Techniky, které se v rámci kurzů a seminářů nacvičují, vyhovují potřebám sebeobrany a nejsou zamýšleny pro ringová klání. Místo soutěživosti se při nich vyžaduje soustředěnost. Důležitá má být především zodpovědnost za zdraví všech zúčastněných. Důraz klademe na rozvoj vlastností jako vytrvalost, trpělivost, vůle a připravenost přežít. Výcvik probíhá v duchu Bu-gei, tedy formou nácviků modelových bojových situací a cvičného boje. Výraz Nin-pó, uvedený v názvu naší školy nás formálně řadí mezi Nindži. Nabádá k uvědomění, že i přes veřejnou dostupnost technik se jedná o nekonvenční školu, s postupy a metodami agresivně taktického boje tělem. Při cvičení ve vnitřních prostorách tělocvičny nosíme raději tepláky a trička, namísto japonských kimon. UMEI Tai-jutsu je na původních tradicích založený, samostatný, průběžně aktualizovaný a vysoce účinný systém sebeobrany.


Kontakt:

 UMEI Taijutsu™ 【Sha·Bu·Kan】

Institut pro výuku japonských bojových umění,
zaměřený na výuku technik systému Džijú-džutsu,
rozčleněnou pod skupiny TaiJutsu a BukiWaza.