UMEI-Ryú Nin-pó Taijutsu

JaFa Engine 7.3.2

Rozpis výuky

Cvičíme pravidelně každý školní rok od 15. září

V UMEI je studijní látka rozdělena do tří úrovní. Základní výuka 下界 je rozdělena do 5 technických stupňů, které zahrnují výuku bojových technik tělem: Taijutsu, i výcvik v ovládání vybraných zbraní: Bukiwaza. Cvičení probíhají formou jednotlivých kroužků, jejichž rozvrhy jsou aktualizovány každý školní rok. V následující tabulce jsou uvedeny orientační okruhy a požadavků ke splnění zkoušek na tyto základní technické stupně bojového systému UMEI.

Technické stupně pro Taijutsu

Technický stupeň (kyú) Požadavky splnění
5.

Zkoušky zde prověří vaše znalosti v oblasti elementu země. Techniky jsou prováděny v jejich základní, statické formě. Adept by měl předvést alespoň 8 různých gymnastických cviků a 8 statických technik správně a umět je i vysvětlit. Rozvíjí se zde základy bojového systému tělem, formou základních, Kihon, technik a posiluje se fyzická kondice.

4.

Představuje element vodu. Prověříme vaše schopnosti se bránit útoku neozbrojeného protivníka. Měli byste umět předvést alespoň 16 různých gymnastických technik ve kvalitě odpovídající druhé technické úrovni a 16 způsobů obrany proti různým druhům fyzického napadení. Výcvik je zde zaměřen především na rozvoj vaší vytrvalosti.

3.

Tento technický stupeň je udělen těm z vás, již zvládli předešlé dovednosti a postoupili k technikám úderů, kopů a jiných tvrdých útoků na vitální centra těla. Elementem zde vládnoucím je oheň. Prověříme vaši schopnost útočit na neozbrojeného protivníka a definitivně jej zničit. Vyžadujeme předvedení 24 cviků a 24 sebeobraných technik i s jejich vysvětlením. Důraz je ne této úrovni kladen především na rychlost a tvrdost.

2.

Element vzduchu prověřuje vaši schopnost spojit veškeré dílčí dovednosti do jediného celku. Navíc obsahuje některé techniky výskoků, seskoků, doplňkové akrobacie, i řada pokročilých pádů. Součástí zkoušky je dobrá znalost způsobu drobných tlaků na silně paralyzujcí body. Ověřuje se zejména celková návaznost pohybů a obratnost při provádění techniky.

1.

Tady přechází výcvik do oblasti prázdnoty, sloučením mnoha rozmanitých forem boje do jedné. Vytrácejí se veškerá vnější označení. Vyučuje se strategii boje, znalostem v používání zbraní a předmětů v boji, a psychické cestě válečníka. Důraz je kladen především na rozvoj vůle a odhodlanosti k dosažení cíle. Kdo projde tímto testem, stává se bojovníkem v systému UMEI.


Doplňující trenérské 中界 a mistrovské 上界 úrovně výcviku, které postupně vyučují skupinovému boji, velení a vedení, jsou vyučovány formou asistence na kurzech pro mladší žáky, dále pak v rámci výuky kurzů pro pokročilé a prostřednictvím příležitostných specializovaných seminářů, pořádaných každoročně v rámci UMEI. Základní výcvik v sebeobraně pro jednotlivce je tedy plně zahrnut do pěti zmíněných technických oblastí vzdělávání s možností rozvíjení techniky zbraní v rámci specializovaného kurzu Buki-waza. Navazující studium je pouze možným dobrovolným rozšiřováním a upevňováním předchozím výcvikem nabytých dovedností, za účelem získání prvotřídních kvalit v oblasti praktické sebeobrany, její teorie, praxe i praktické výuky. Protože obecné Informace o Taijutsu naleznete dopodrobna rozepsány v ostatních sekcích, bude dále následovat již jen rozpis plánu výuky jednotlivých kroužků v nadcházejícím školním roce.

Pravidelné rozvrhy pro školní rok

Každé úterý a čtvrtek (mimo svátky a prázdniny)

Typ kurzu Hodina Věk Cena pololetí (děti / dospělí)
Taihen-jutsu (pohybová školička pro malé děti) 17:00 – 17:55 5–8 let 1250,– Kč
Taijutsu I. (sebeobrana začátečník) 18:00 – 18:55 9–13 let 1250,– Kč / 1850,– Kč
Taijutsu II. + Bukiwaza (pokročilá sebeobrana + zbraně) 19:00 – 19:55 od 15 let 1250,– Kč / 1850,– Kč
Jóga 20:15 – 21:20 od 15 let 2000,– Kč

Místo společného cvičení:

Dům dětí a mládeže (DDM) Monet
Adresa Urbánkova 3348, Modřany 143 00, Praha 12
Telefon 241 772 463
E–mail ddmmodrany@ddmmonet.cz
Webové stránky www.ddmmonet.cz

Dopravní spoje v roce 2019:

  • metrem C na Kačerov, pak autobusem 150 do zastávky Pavelkova
  • metrem B na Smíchovské nádraží, pak autobusem 190 do zastávky Pavelkova
  • tramvají číslo 17 do zastávky Poliklinika Modřany, přestoupit na autobus číslo 190, 150 a vystoupit opět v zastávce Pavelkova, nebo to od tramvaje dojít pěšky

Přihlášení se do kurzů stránkách DDM Monet:

Přihlásit se do kurzů můžete v podstatě kdykoli během roku, nicméně ideální je se přihlásit během zápisů, které probíhají obvykle v první polovině září. Dodatečné zápisy pak probíhají opět v pololetí, během února. Veškeré přihlašování a platby provádějte prosím výhradně přes Dům Dětí a Mládeže Monet, viz výše uvedená kontaktní adresa. Kroužky s dalším popisem a vše potřebné k přihlášení naleznete na webové adrese: www.ddmmonet.cz.


Kontakt:

 UMEI Taijutsu™ 【Sha·Bu·Kan】

Institut pro výuku japonských bojových umění,
zaměřený na výuku technik systému Džijú-džutsu,
rozčleněnou pod skupiny TaiJutsu a BukiWaza.